ตู้เหล็ก MDF แบบหนาพิเศษ 1.5 mm ขนาด 50 - 2500 คู่สาย


ตู้เหล็กMDF แบบหนาพิเศษ 1.5 mmขนาด 50-2500 คู่สาย ตู้MDF มีหลายขนาด
ตั้งแต่ 30-2400คู่สาย มี 2 ชนิด แบบแขวนผนังWall mount และแบบตั้งพื้น Floor
ตู้MDF มีทั้งแบบกล่องเหล็ก(Steel Cabinet)และแบบกล่องพลาสติกABS 
ติดตั้งในอาคาร Indoor Typeและแบบติดตั้งนอกอาคาร Outdoor Type ยี่ห้อ Link
Krone


ตู้MDF ใช้สำหรับติดตั้งสายโทรศัพท์ในตู้ชุมสายโทรศัพท์RCU,ตู้สาขาโทรศัพท์PABX
ภายในตู้MDF จะต้องมีชุดขาเหล็กสแตนเลสเพื่อยึดกับเทอร์มินอล(Back mount Frame)
เทอร์มินอลมี 2 แบบ ที่ใช้ในตู้MDF คือ ชุดดีสคอนเนคเตอร์(Disconnection Module)
สีขาว และชุดคอนเนคเตอร์(Connection Module) 10Pสีเทา มี 2 ยี่ห้อโครเน่Krone
และยี่ห้อโปเย่Pouyet 3M STG-2000


 

Visitors: 18,673