อุปกรณ์กันระเบิด Explosion Proof

อุปกรณ์กันระเบิดใช้ในโรงงาน โรงกลั่นน้ำมัน ปั๊มน้ำมัน,ปั๊มแก๊ส มีให้เลือกตั้งแต่
โคมไฟกันระเบิด,กล่องคอนโทรลกันระเบิด สวิทช์กันระเบิด,ปลั๊กไฟกันระเบิด,
ท่อเฟล็กซ์กันระเบิด,ไฟฉุกเฉินกันระเบิด อุปกรณ์ฟิตติ้งกันระเบิดต่างๆ
เช่น บ๊อกซ์กลมกันระบิด,เคเบิ้ลแกลนกันระเบิด EYS,EYR,LLB,ไฟเบอร์ คอมปาวด์
  

Spec Explosion Proof Products อุปกรณ์กันระเบิด ตามรายละเอียดดังนี้  คลิกเพื่อดาวน์โหลดด้างล่าง

1.TAP C : CONTROL (SATATION PUSH BUTTON,PILOT LIGHTS)

2.TAP F : FITTING (Sealing Fitting)

3.TAP I : ALARM,ROTATING,FLASHER

4.TAP L : LIGHTING Fixtures,EMERGENCY LIGHT,EXIT LIGHT

5.TAP M : COMBINATION MOTOR STATERS,CIRCUIT BREAKER AND PANEBOARDS

6.TAP P : SWITCH,RECEPTACLE AND PLUG

 

Visitors: 30,696