กล้องวงจรปิดHikvision

จำหน่ายกล้องวงจรปิด IP Camera HIKVISION  กล้องขายดีอันดับ 1 ของโลก มาตราฐานUL 
มีประสบการณ์ในการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษา ระบบกล้องวงจรปิดในเมือง ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่
จำนวนมากทั่วโลก สามารถออกแบบระบบกล้องวงจรปิดตั้งแต่ขนาดเล็ก 8 ตัว ถึงหลายแสนตัว ตามความ
เหมาะสมและงบประมาณของผู้บริหารชุมชน ในการออกแบบห้องหรือศูนย์ควบคุมกล้องวงจรปิด มึความ
สำคุัญมากเนื่องจากต้องการควบคุมกล้องวงจรปิดและระบบรักษาความปลอดภัยอื่นๆ รวมถึงการแจ้ง
เหตุร้ายจากพื้นที่ต่างๆ มายังห้องควบคุม

HIKVISION เป็นผู้ผลิตกล้องวงจรปิด อันดับ 1 ของโลก* โดยการจัดอันดับ World Ranking ของ IHS
Research ประเทศอังกฤษ ถึง 4 ปีซ้อน มียอดขายเมื่อปี 2014 ถึง $2.78 Billion US Dollar หรือประมาณ
88,000 ล้านบาท

HIKVISION มีพนักงาน 12,000 คน มีวิศวกรวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยี ที่ทันสมัย กล้องวงจรปิด
ของ HIKVISION มีจำหน่ายทั่วโลก ด้วยคุณภาพที่ยอดเยี่ยมทำให้ได้รับมาตรฐาน UL ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา กล้องวงจรปิดของ HIKVISION มีรุ่น และแบบที่หลากหลาย เหมาะกับการนำไปใช้งานใน
องค์กร และพื้นที่ต่างๆ


 Visitors: 8,225