Terminal Blocks (เทอร์มินัลบล็อก)

        แผงต่อสาย / แผงต่อสายชนิดมีสายกราวด์ / แผ่งต่อสายชนิดมีฐานฟิวส์ / เเท็กเครื่องหมาย / แผ่นเชื่อม / อุปกรณ์เสริม รุ่น TBD

 

        แผงต่อสายชนิดใช้รางปีกนก รุ่น TBR

 

        แผงต่อสายชนิดใช้ราง ใช้รางตัว C หรือใช้รุ่น TBC- N, TBR-N รุ่น TBD

        แผงต่อสายชนิดโซลิด รุ่น TB

Visitors: 33,373