ตู้พักกระจายสายแบบตั้งพื้น ในอาคาร

ตู้พักกระจายสายโทรศัพท์แบบตั้งพื้นในอาคาร Indoor Steel Cabinet (Floor Mount TYPE)Visitors: 75,433