นโยบายการรับคืนสินค้ากรณีแบตเตอรี่มีปัญหา(Warranty)

นโยบายการคืนสินค้า
ทางบริษัทฯจะไม่รับคืนสินค้าหากมีการตรวจสอบแล้วพบว่าแบตเตอรี่มีปัญาหาดังนี้
1.แบตเตอรี่บวม เนื่องจากชาร์จไฟแรงเกินความต้านทานของแบตเตอรี่
2.ถ้ากรณีที่มีรอยขูดขีดเนื่องจากผ่านการใช้งานมาแล้ว ทางบริษัทจะตรวจสอบให้แต่จะไม่เปลี่ยนลูกใหม่ให้
แต่จะให้ลูกที่ทางบริษัทฯมีไปทดแทนให้ใช้ไม่ใช่ลูกใหม่
3.กรณีมีน้ำกรดไหลซึมออกมาจากแบตเตอรี่ โปรดกรุณาส่งกลับมาให้ทางบริษัทเพื่อทำการตรวจสอบหาก
ตรวจสอบแล้วพบว่าเกิดจากขั้นตอนของการผลิต ทางบริษัทฯยินดีเปลี่ยนลูกใหม่ให้
4.กรณีแบตเตอรี่เก็บไฟไม่อยู่หรือไม่เก็บไฟในระยะประกันของแต่ละยี่ห้อ กรุณาส่งกลับบริษัทฯเพื่อตรวจสอบ
หากตรวจสอบแล้วพบว่าไม่เก็บไฟจริง ทางบริษัทฯจะทดแทนตัวใหม่ให้

Visitors: 75,432