สายจั๊มเปอร์ไวด์

สายจั้มเปอร์ไวด์Jumper Wire ขาว/แดง
ตีเกลียวพันกัน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของทองแดง 0.5มม(24AWG)
ยาว200เมตร/ขด ขายในราคา 600.00บาท

Visitors: 75,433