สายสัญญาณ โฮซิเวล Hosiwell

สายRG6 Hosiwell,สายRG59 Hosiwell,สายRG58 HosiwellสายRG11
Hosiwellโฮซิเวล ชีลด์ 95% มีสลิง สายโฮซิเวลHosiwellชนิดมีสายไฟ
สายHosiwell RG59,สายHosiwell RG58สายHosiwell 3C2V,5C-2VFLEX RG6/U CABLE  DEALER PRICE 2024/2567 (ราคาขาย/เมตร)

SPECIFICATION

BELDEN

Commscope

Hosiwell

INTERLINK

SAMART

DBY

 RG6/U Shield 60

16.- 

 10.-

 

7.- 

 7.50

 RG6/U Shield 64

 -

 -

 

 -

 -

 RG6/U Shield 90

22.- 

 -

 

 -

 -

 RG6/U Shield 93

 -

 -

 

 -

 -

 RG6/U Shield 95

 -

 -

22.- 

 24.-

 -

 10.50

 RG6/U Shield 60 มีสลิง

25.- 

 -

 -

 

 -

 -

 RG6/U Shield 90 มีสลิง

 -

 -

 -

 

 -

 11.-

 RG6/U Shield 95 มีสลิง

 -

 -

 38.-

 12.-

 -

 -

RG6/U Shield 95 ไม่มีสลิง

-

-

-

10.-

-

-

หมายเหตุ/Remark: ยี่ห้อ BELDEN, Commscope,DBY ความยาวมาตราฐาน 305 เมตร/กล่อง DBYมีความยาว 100เมตรด้วย
                                ยี่ห้อ Hosiwell และ INTERLINK ความยาวมาตรฐาน 500 เมตร/ล้อและยังสามารถตัดแบ่งขายได้
                                ตามความยาวที่ต้องการ
                                ยี่ห้อ SAMART(สามารถ) ความยาวมาตราฐาน 100 เมตร/ขด
                              

PRICE LIST 2024

 

PRODUCT CODE

DESCRIPTION

Shield

PACKING

PRICE(Bath/Meter)

SPEC

C- RG59-S67

Bonded foil, braid,PVC jacket

67%

500 M./REEL.

CALL.

 

C-RG59-S67-F

Bonded foil ,braid,flooding compound,PVC jacket

67%

500 M./REEL.

CALL.

 

C-RG59-S67-M

Bonded foil ,braid, PVC jacket with Massenger

67%

500 M./REEL.

CALL. 

 

C-RG59-S95

Bonded foil ,braid ,PVC jacket

95%

500 M./REEL.

CALL. 

 

C-RG59-S95-F

Bonded foil,braid,flooding compound,PVC jacket

95%

500 M./REEL.

CALL.

 

C-RG59-S95-M

Bonded foil,braid,PVC jacket with Messenger

95%

500 M./REEL

CALL. 

 

C-RG6-S60

Bonded foil,braid,PVC jacket

60%

500 M./REEL

CALL. 

 

C2-RG6-S60

Dual C-RG6-S60 Cable

 

500 M./REEL

CALL 

 

C-RG6-S60-F

Bonded foil,braid,flooding compound,PVC jacket

60%

500 M./REEL

CALL. 

 

C-RG6-S60-M

Bonded foil,braid,PVC jacket with Messenger

60%

500 M./REEL

CALL. 

 

C-RG6-S90

Bonded foil,braid,PVC jacket

90%

500 M./RELL

CALL. 

 

C2-RG6-S90

Dual C-RG6-S90 Cable

 

500 M./REEL

CALL. 

 

C-RG6-S90-F

Bonded foil,braid,flooding compound,PVC jacket

90%

500 M./REEL

CALL.

 

C-RG6-S90-M

Bonded foil,braid,PVC jacket with Messenger

90%

500 m./REEL

CALL. 

 

C-RG11-S60

Bonded foil,braid,PVC jacket

60%

500 M./REEL

CALL. 

 

C-RG11-S60-F

Bonded foil,braid,flooding compound,PVC jacket

60%

500 M./REEL

CALL. 

 

C-RG11-S60-M

Bonded foil,braid,PVC jacket with Messenger

60%

500 M./REEL

CALL. 

 

 

หมายเหตุ/Remark: ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดสอบยืนยันราคา
กับทางร้านก่อนสั่งซื้อ โทร.0-2743-0188 


 

 

Visitors: 75,432