สายเคเบิ้ลโทรศัพท์ในอาคาร

สายเคเบิ้ลโทรศัพท์ภายในอาคาร TPEV เป็นสายเคเบิ้ลโทรศัพท์ ที่มีคู่สายโทรศัพท์ภายใน
จำนวนมากบรรจุอยู่ภายในสายเคเบิ้ลเพียงเส้นเดียว โดยเรียกสายที่อยู่ภายในว่าแพร์(PAIR) โดยจำนวน
1 PAIR จะมีเส้นทองแดงอยู่2 เส้น โดยแต่ละแพร์จะมีสีที่แตกต่างกันไป เพื่อง่ายแต่การเช็คคู่สายฉนวน
(Jacket) ภายนอกจะเป็นสีเหลืองอ่อน ส่วนใหญ่จะเอาไปใช้ในงาน เดินสายจากตู้พักกระจายสาย(MDF BOX)
หรือเดินเข้าตู้พักกระจายสายย่อยในแต่ละชั้นต่างๆของอาคาร มีให้เลือกใช้งานตั้งแต่ 5 คู่สาย ไปจนถึง 200
คู่สาย มีทั้งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของทองแดง 0.5mm และ 0.65mm

+ราคาเเละส่วนลดอาจมีการเปลี่ยนเเปลง สอบถามราคาเเละส่วนลดได้ที่ฝ่ายขาย โทร.0-2743-0188ตารางราคาสายเคเบิ้ลโทรศัพท์ภายในอาคาร (TPEV) 2567/2024

จำนวนคู่สาย Number of paires

ราคา/เมตร ขนาด0.5mm

ราคา/เมตร ขนาด0.65mm

005 

22 

31 

 006

 25

 35

 008

 33

 48

 010

 37

 55

 015

 54

 81

 020

 68

 104

 025

 83

 128

 030

 104

 155

 040

 140

 205

050 

 160

 250

100 

 310

 480

200

600

945

 

Visitors: 75,435