อุปกรณ์กันระเบิดในโรงงาน ExplosionProof

อุปกรณ์กันระเบิดใช้ในโรงงาน โรงกลั่นน้ำมัน ปั๊มน้ำมัน,ปั๊มแก๊ส
มีให้เลือกตั้งแต่ โคมไฟกันระเบิด,กล่องคอนโทรลกันระเบิด
สวิทช์กันระเบิด,ปลั๊กไฟกันระเบิด,ท่อเฟล็กซ์กันระเบิด,ไฟฉุกเฉินกันระเบิด
อุปกรณ์ฟิตติ้งกันระเบิดต่างๆ เช่น บ๊อกซ์กลมกันระบิด,เคเบิ้ลแกลนกันระเบิด
EYS,EYR,LLB,ไฟเบอร์ คอมปาวด์
 


 

Spec Explosion Proof Products อุปกรณ์กันระเบิด ตามรายละเอียดดังนี้  คลิกเพื่อดาวน์โหลดด้างล่าง

1.TAP C : CONTROL (SATATION PUSH BUTTON,PILOT LIGHTS)

2.TAP F : FITTING (Sealing Fitting)

3.TAP I : ALARM,ROTATING,FLASHER

4.TAP L : LIGHTING Fixtures,EMERGENCY LIGHT,EXIT LIGHT

5.TAP M : COMBINATION MOTOR STATERS,CIRCUIT BREAKER AND PANEBOARDS

6.TAP P : SWITCH,RECEPTACLE AND PLUG

Visitors: 75,432