อุปกรณ์LAN ยี่ห้อ LINK

   สายแลน Link CAT5E ล่าสุด คุณสมบัติสูงกว่าสาย CAT5E ยี่ห้ออื่นๆ เพราะออกแบบมาเพื่อรองรับ Bandwidth
  ที่ 350 MHz ซึ่งสายทั่วไปรองรับที่ 100 - 200 MHz  และ LINK CAT 6 ULTIRA ออกแบบเพื่อรองรับ Bandwidth
  600 MHz สูงกว่ามาตรฐานที่ระบุ 250 MHz อีกทั้ง CAT6A มีทั้ง UTP, U/FTP และ F/UTP ที่ Band width 750 MHz
  สูงกว่ามาตราฐาน 500 MHz


          สินค้า LINK เป็นสินค้าที่ผลิตมาเพื่อรองรับตลาดสายสัญญาณระบบ Cabling โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการใช้งานเป็นหลัก
   ดังจะเห็นได้จากหน่วยงานใหญ่ๆ ในประเทศไทยได้เลือกใช้ เช่น สนามบินสุวรรณภูมิ, ศูนย์ราชการ, จามจุรีสแควร์, เซ็นทรัลเวิลด์,
   สายการบินต่างๆ, ทำเนียบรัฐบาล, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,กองทัพเรือ, ธนาคารทุกธนาคาร,
   บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, มหาวิทยาลัยเทคโนโยี
   พระจอมเกล้าธนบุรี ล่าสุด การบิไทยและโรงพยาบาลจุฑาลงกรณ์ได้ให้ความไว้วางใจในผลิภัณฑ์ CAT 6A ของ LINK อีกด้วย
 
         เหตุผลที่ LINK เป้นสินค้าคุณภาพสูงสุด ผ่านการรับรอง UL และ INTERTEK แต่สามารถทำราคาได้ย่อมเยาว์กว่ายี่ห้ออื่น
   เพราะการบริหารกลไกของราคาโดย LINK บวกค่าการน้อยมาก และใช้วิธีสั่งซื้อสินค้าคราวละมากๆ เพื่อได้ต้นทุนที่ถูกกว่า LINK
   ตอกย้ำความมั่นใจในสินค้า ที่กล้าท้าพิสูจน์ว่าคุณภาพสูง ด้วยการกล้ารับประกัน Product Warranty 30 Years ซึ่งเป็นยี่ห้อเดียว
   ในตลาดของประเทศไทยในปัจจุบันขณนะนี้

          มาตราฐานสาย UTP หรือ F/UTP จะแบ่งหมวดหมู่ของสาย เป็น Category ตามความสามารถในการรองรับความถี่ในการส่ง
   สัญญาณ หรือบางท่านอาจเรียกง่ายๆ ว่าความเร็วในการส่งสัญญาณ โดยมีหน่วยวัดเป็น MHz ได้แก่ CAT3 รองรับ 1-16 MHz ;
   CAT 5E รองรับ 1-100 MHz ; CAT 6 รองรับ 1-250 MHz ; CAT 6A รองรับ 1-500 MHz ; เป็นต้น
         
   ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ต้องการสื่อสารกันด้วยความเร็วที่สูงขึ้นมาก จนทำให้เกิดสนามแม่เหล็กไปรบกวนคู่สายของสัญญาณอื่นๆ
   ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาโดยง่ายจึงได้ออกแบบให้ใส่ Foil (screen) หุ้มสายสัญญาณและเรียกสายสัญญาณว่า F/UTP
   (Foil Twisted Pair) แต่การเพิ่ม Foil หุ้มสายเป็นการเพิ่มต้นทุนของสายสัญญาณ ดังนั้นผู้ผลิตบางรายจึงพยายามออกแบบ
   โครงสร้างของสาย UTP ให้มีคุณสมบัติพิเศษในการป้องกันสนามแม่เหล็กรบกวนโดยอาจต้องตีเกลียวให้แน่นขึ้น ซึ่ง ทำให้ต้นทุน
   ทองแดงยาวขึ้นและในบางกรณีนั้นต้นทุนโครงสร้างของสาย UTP อาจจะแพงกว่าสาย F/UTP ก็ได้ เช่น สาย UTP CAT 6A
   จะแพงกว่าสาย F/UTP CAT 6A เป็นต้น
          ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในปัจจุบันก็คือ โครงสร้างการออกแบบสาย UTP CAT 6A ที่มี PVC Slot รอบสายสัญญาณที่
   ต้องใช้ต้นทุนการผลิตสูงกว่า CAT 6A F/UTP แต่ต้นทุุนของ CONNCETOR ของระบบ UTP System จะมีราคาที่ถูกกว่า
   ระบบ F/UTP อยู่มาก ดังนั้นเมื่อคำนวนต้นทุนสายสัญญาณรวมกับ CONNECTOR จะพบว่าต้นทุนของ UTP System 
   CAT 6A จะถูกกว่า F/UTP System แน่นอนในอนาคตจะนิยมใช้ UTP มากกว่า F/UTP เพราะใช้งานง่ายกว่าและหาซื้อ
   อุปกรณ์ได้ง่ายกว่า

++ราคาอาจจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เเจ้งล่วงหน้า  สอบถามเเละสั่งซื้อสินค้า โทร 0-274-30188

 

Visitors: 75,436