ฮิ้งค์ ลาเบล โฮลเดอร์ Hinged Lable Holder

ฮิ้งค์ ลาเบล โฮลเดอร์ Hinged Lable Holder
ใช้สำหรับบอกตำแหน่งหมายเลขบนคอนเนคเตอร์โมดูล หรือดีสคอนเนเตอร์โมดูล
ราคาตัวละ 20.00 บาท

 

Visitors: 75,436