เคเบิลไทร์ ชิโนฮาวา

เคเบิลไทร์ เคเบิ้ลไทร์ cable ties มีใหเลือกหลากหลายขนาด หลายสี เคเบิ้ลไทร์สีขาว เคเบิ้ลไทร์สีดำ แดง
เคเบิ้ลไทร์สีเหลือง เคเบิ้ลไทร์สีน้ำเงิน เคเบิ้ลไทร์สแตนเลส S316 Nomal working Temperature คุณสมบัติ
สามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -25องศาถึง +60 องศาเซลเซียส มีหลายความยาวตั้งแต่ 4-12 นิ้ว


 
 

Visitors: 75,432