เต้ารับโทรศัพท์RJ11 (RJ11 Modular Outlet)

เต้ารับโทรศัพท์RJ11สามารถใช้ร่วมกับหน้ากากคอมพิเตอร์( RJ11 Modular Outlet)


หัวแจ็คRJ11และหัวแจ็คสายเกลียวหูฟัง


ตลับโมดูล่าร์สำหรับโทรศัพท์แบบ1 ช่องและ2ช่องเกรดAAยี่ห้อ LinkVisitors: 75,432