เทอร์มินัลกราว ชิโนฮาวา

 เทอร์มินัลกราว (GROUNDING BUS-BAR)

Visitors: 64,504