สายโทรศัพท์ทุกชนิดTelephone Cable

 

ราคาสายโทรศัพท์ทุกชนิดTelephone cable ราคาสายเคเบิ้ลโทรศัพท์ 2024
สายเคเบิ้ลโทรศัพท์TIEV, TPEV, AP, FIG8  ใช้ในงานระบบโทรศัพท์ให้เลือกใช้ สายเคเบิ้ลทุกชนิด,ทุกขนาด สามารถสั่งตัดได้ ไม่ต้องซื้อยกม้วนหรือยกขด 

 

 

สายโทรศัพท์ สเตชั่นวายด์(TIEV)

จำนวนคู่สาย Number of cores

ขนาด 0.5mm

ขนาด 0.65mm

2C

3.85

5.45

4C

6.25

9.35

6C

8.85

14.00

                                   Construction
                                   Conductor        :   0.5 or 0.65 mm.solid annealed copper
                                   Insulation         :   Polypropylene or Polyethylenc.
                                   Indentification :    
2-Core :  แดงRed และเขียวGreen.
                                                                  4-Core :  แดงRed,เขียวGreen,เหลืองYellow และ ดำBlack
                                                                  6-Core : แดงRed,เขียวGreen,เหลืองYellow,ดำBlack,ขาวWhite น้ำตาลBrown              

 สายโทรศัพท์ภายนอกอาคาร ไม่มีสะพาน (AP)

จำนวนคู่สาย Number of paires

ขนาด0.5mm

ขนาด0.65mm

005 

22 

31 

 006

 25

 35

 008

 33

 48

 010

 37

 55

 015

 54

 81

 020

 68

 104

 025

 83

 128

 030

 104

 155

 040

 140

 205

050 

 160

 250

100 

 310

 480

                                           Construction                                     
                                           Conductor         :  0.4,0.5,0.65 or 0.9mm annealed copper,solid.
                                           Insulation          :  Polyethylene or Polypropylene.
                                           Pairs                   :  Two insulated conductors twisted.
                                           Lay-up                :  Unit construction for cables more than 25 pairs.
                                                                          Concentric for cables up to 25 pairs.
                                           Core-covering   :  Non-hygroscopic tape with a high dielctric strength.
                                           Shield                 :  Plastic coated Aluminium tape,thickness0.2 mm
                                                                          laid on with overlap.The aluminium tape is
                                                                          corrugated for every size of cables.
                                            Sheath               : Polyethylene(Black)  

               

สายโทรศัพท์ภายนอกอาคาร แบบมีสะพาน (FIG 8)

จำนวนคู่สาย Number of pairs

ขนาด0.5mm

ขนาด0.65mm

005 

-

 006

 96

114

 008

 -

 -

 010

 114

140

 015

 136

 172

 020

 158

 198

 025

 172

 225

 030

 194

 260

 040

 -

 -

050 

 268

 375

100 

 448

 665

                                                    Construction                                   
                                                     Conductor          :  0.4,0.5,0.65 or 0.9mm annealed copper,solid.
                                                     Insulation           :  Polyethylene or Polypropylene.
                                                     Pairs                    :  Two insulated conductors twisted.
                                                     Lay-up                 :  Unit construction for cables more than 25 pairs.
                                                                                    Concentric for cables up to 25 pairs.
                                                                                    Core-covering   :  Non-hygroscopic tape with a high dielctric strength.
                                                     Shield                  : Plastic coated Aluminium tape,thickness0.2 mm
                                                                                  laid on with overlap.The aluminium tape is
                                                                                  corrugated for every size of cables.
                                                     Support               : 7/2.03 mm extra high strength grade messenger
                                                                                    galvanized steel wire,breaking load 29581 N(3,016 Kg).
                                                     Sheath                 : Polyethylene(Blank)    
                                                                                     Web Width    : 2.5 mm Nominal             
                                                                                     Web Height   : 3.0 mm Nominal 

*********************************************************************************************************** 

สายดรอปวายด์ (Drop Wire Cable) 2024

              

จำนวนคู่สาย Number of pairs

ราคา/ม้วน

ความยาว

2Corex0.9mm

 1,400.- / Call

200M

2Corex0.9mm ADSL Low Loss

 2,400.- / Call

200M

4Corex0.9mm ADSL Low Loss

 3,500.- / Call

200M

 

     
 
  

        สายที่ใช้เดินระบบโทรศัพท์ที่เราเห็นกันในท้องตลาดนั้นมีอยู่หลายแบบหลายชนิด โดยส่วนใหญ่แล้ว ตัวนำจะผลิตมาจากทองแดง ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้ทองแดงที่มีคุณภาพ แตกต่างกันอย่างไร สิ่งที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด คือลักษณะโครงสร้างภาย นอกซึ่ง JACKET จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเป็นสายชนิดที่ใช้สำหรับเดินภายในอาคาร หรือภายนอกอาคารสำหรับสายที่เดินนอกอาคารก็ จะมีการแบ่งตามลักษณะของการใช้งาน ว่าเป็นแบบแขวนเสาหรือฝังดินดังนั้นเราจะมาทำความรู้จักกันว่าสายแต่ละแบบนั้นจะ นำไปติดตั้งในลักษณะงานแบบไหน

1. สาย TIEV ใช้เดินภายในอาคารมี JACKET เป็น PVC คือ เดินจากตู้ TC หรือ MDF

                 ไปยัง OUTLET (หรือตามโต๊ะทำงาน) ซึ่งมีอยู่ 2 แบบ

                  -  TIEV 2 CORE สำหรับโทรศัพท์ ANALOG
                  -  TIEV 4 CORE สำหรับโทรศัพท์ DIGITAL และ ANALOG

              ราคาสายโทรศัพท์ TIEV ขนาด 0.5mm,0.65mm,24 AWG,22AWG 

จำนวนคู่สาย Number of cores

ราคา/เมตร ขนาด 0.5mm

ราคา/เมตร ขนาด 0.65mm

2C

3.85

5.45

4C

6.25

9.35

6C

8.85

14.00
 

 

 

 

 

 2. สาย TPEV เป็นสายคู่ไม่ตีเกลียว JACKET เป็น PVC ใช้เดินภายในอาคารเดินเป็นLISER  ใช้เดินจาก MDF ไป TC หรือเดินเป็น BACKBONE เป็นสาย ที่มีทองแดงอยู่ภายในตั้งแต่ 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 100, 150, 200 คู่ (Pair)ราคาสายโทรศัพท์ TPEV ขนาด 0.5mm,0.65mm ,24 AWG ,22AWG

จำนวนคู่สาย Number of paires

ราคา/เมตร ขนาด0.5mm

ราคา/เมตร ขนาด0.65mm

005 

22 

31 

 006

 25

 35

 008

 33

 48

 010

 37

 55

 015

 54

 81

 020

 68

 104

 025

 83

 128

 030

 104

 155

 040

 140

 205

050 

 160

 250

100 

 310

 480

200

600

945

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3. สาย  DROP WIRE  เป็นสายเดินภายนอก ของหน่วยงานโทรศัพท์  ตัวสายสีดำ  มีแกนลวดหุ้ม PVC มี 2 ขนาด คือ ขนาด 2 x 0.65 mm.  และ ขนาด 2 x 0.9 mm.ราคาสายดรอปวายด์ DROPWIRE 0.9mm

จำนวนคู่สาย Number of pairs

ราคา/เมตร ขนาด0.9mm

ความยาว/ม้วน

1 Pairs(2C)

7.-

200M

 2 Pairs Low loss(4C)

18.-

200M 

 

 

  4. สาย AP เป็นสายที่คล้ายกับ TPEV แต่ฉนวนด้านนอก ( JACKET ) เป็น PE ใช้สำหรับเดินภายนอกอาคาร ซึ่งมีหลายแบบถ้าเป็นแบบแขวนเสาจะเป็นแบบ FIGER 8 สาย AP จะมีสลิงในตัวและต้องลงกราวด์ด้วยเพื่อป้องกันฟ้ารั่วและฟ้าผ่าถ้าฝังดินก็ใช้รุ่นที่เป็นAPARMORED คือจะมี โลหะหุ้ม 1 ชั้นก่อนออกมาถึง JACKET ซึ่งป้องกันสัตว์กัดแทะและ กันกระแทกได้ดี แต่ถ้าเป็น AP  ธรรมดา ก็สามารถนำไปแขวนเสาได้เช่นกัน แต่ต้องใช้สลิงทำการLASHING คู่กันไปด้วย แต่ถ้าจะฝังดินก็สามารถทำได้ โดยการร้อยท่อ PE หรือท่อเหล็กกันสนิม ราคาสายโทรศัพท์ AP ขนาด 0.5mm,0.65mm ,24 AWG,22AWG

จำนวนคู่สาย Number of pairs 

ราคา/เมตร ขนาด0.5mm

ราคา/เมตร ขนาด0.65mm

005 

-

 006

 45

 58

 008

 -

 -

 010

 62

 79

 015

 79

 107

 020

 92

 132

 025

 110

 152

 030

 132

 180

 040

 -

 -

050 

 185

 272

100 

 355

 525

200

675

1,030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    5.สายเคเบิ้ลโทรศัพท์ภายนอกอาคารแบบมีลวดสลิง(FIG 8)  ขนาดตั้งแต่ 5-200 คู่สาย สายเคเบิ้ลโทรศัพท์ภายนอกอาคารแบบมีลวดสลิงFIG 8  เป็นสายที่มี Jacket สีดำ เปลือกหุ้ม 2 ชั้น มีทั้งขนาด 0.5มม และ 0.65 มม   ส่วนมากจะใช้ในงานเดินสาย พาดดึงติดไปกับเสาไฟฟ้ามีฉนวน2 ชั้นสายทนต่อสภาพภูมิอากาศภายนอกได้ดี ทนแดดทนฝน มีให้เลือกตั้งแต่ 10 คู่สายขึ้นไปจนถึง 200 คู่สาย ราคาสายโทรศัพท์ FIG 8 ขนาด 0.5mm,0.65mm ,24 AWG,22AWG

จำนวนคู่สาย Number of pairs

ราคา/เมตร ขนาด0.5mm

ราคา/เมตร ขนาด0.65mm

005 

-

 006

 96

114

 008

 -

 -

 010

 114

140

 015

 136

 172

 020

 158

 198

 025

 172

 225

 030

 194

 260

 040

 -

 -

050 

 268

 375

100 

 448

 665

200

845

1,275

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สามารถสั่งตัดตามความยาวที่ลูกค้าต้องการได้มีบริการส่งฟรี ในเขตกรุงเทพ,สมุทรปราการ,สมุทรสาคร,นครปฐม,นนทบุรี บริการส่งทางขนส่งทั่วประเทศ 


 

Visitors: 75,436