สายไฟCableElectric

+++ โปรโมชั่น พิเศษตั้งแต่วันนี้ จนถึง-สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2567
สายไฟ
ยี่ห้อ ไทยยาซากิ Thaiyazaki บางกอกเคเบิ้ลBCC จรุงไทยCTW ฟุลเลอร์  

FUHRER MCI Draka 

++ราคาเเละส่วนลดอาจมีการเปลี่ยนเเปลงโดยมิได้เเจ้งล่วงหน้า สอบถามราคาและส่วนลดได้ที่ฝ่ายขาย โทร.0-2743-0188 สายไฟ
,สายไฟฟ้า,ราคาสายไฟ,ราคาสายไฟฟ้า,สายTHW,สายVCT,สายVFF สายVCT,สายNYYสายCV,สายVSF,สายCVV,สายKV-CV/XLPE,สายVTF
สายใยแก้วFiber Optic

ลักษณะของสายไฟแต่ละชนิด

1) สายไฟที่ใช้ติดตามอาคาร (Bullding Wire)
เป็นสายไฟฟ้าที่มีชนิดฉนวนเป็น PVC ทนอุณหภูมิได้ 70 องศา และ ตัวนำเป็นทองแดงแรงดันไฟฟ้า 300 V , 600 V ตามมาตรฐานของ ส.ม.อ. (TIS) เช่น 
สายไฟฟ้าชนิด THW,VAF,VAF-GRD

2) สายไฟฟ้ากำลังแรงต่ำ (Low voltage power cable)
- สายไฟฟ้าที่มีชนิดของฉนวนเป็น PVC ทนอุณหภูมิ 70 องศา และ ตัวนำเป็นทองแดง เช่น สายไฟฟ้าNYY, NYY-N, NYY-GRD 
- สายไฟฟ้าที่มีชนิดของฉนวนเป็น PE ทนอุณหภูมิได้ 90 องศา และ ตัวนำเป็นทองแดง เช่น สายไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้า0.6/1 KV-CV/XLPE

3) สายไฟฟ้ากำลังแรงดันขนาดกลาง (Medlum voltage power cable)
สายไฟฟ้าที่มีฉนวนเป็น PE ทนอุณหภูมิได้ 90 องศา และ ตัวนำเป็นทองแดง เช่น สายไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้า ตั้งแต่1.8/3(3.6) KV-CV/XLPE , 3.6/6(7.2) KV-CV/XLPE , 6/10(12) KV-CV/XLPE เป็นต้น

4) สายไฟฟ้ากำลังแรงดันสูง (HIGH VOLTAGE POWER CABLE)
สายไฟฟ้าที่ขนาดชนิดฉนวนเป็น PE ทนอุณหภูมิได้ 90 องศา และ ตัวนำเป็นทองแดงเช่น สายไฟฟ้าที่แรงดันไฟฟ้าตั้งแต่12/20(24) KV-CV/XLPE,18/30(36) KV-CV/XLPE,69KV-CV/XLPE (Copper wire screened) / XLPE และ 115 KV-CE (Copper wire screened) / XLPE เป็นต้น

5) สายไฟฟ้าควบคุม (Control Cable)
สายไฟฟ้าชนิดแรงดันต่ำตามมาตรฐาน ที่ใช้งานในด้านควบคุมของระบบขนาดแรงดัน 600 V-CVV หรือ 0.6/1 KV-CVVซึ่งทนอุณหภูมิได้ 70 องศา และตัวนำเป็นทองแดงคือสายไฟฟ้าชนิด CVV-F

6) สายไฟฟ้าชนิดอ่อน (FLEXBLE WIRE)
เป็นสายแรงดันต่ำ ขนาดแรงดัน 750 V ชนิดของฉนวนเป็น PVC ทนอุณหภูมิได้  70 องศา และ ตัวนำเป็นทองแดงเส้นอ่อนเหมาะสำหรับงานที่ต้องเคลื่อนไปมา เช่น สายไฟฟ้าชนิด VCT, VCT-GRD

7) สายไฟฟ้ามี่ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า
สายไฟฟ้าชนิดแรงดันต่ำ โดยมีอุณหภูมิที่ฉนวนทนได้ 60 องศา,70 องศา90 องศา105 องศา เป็นสายไฟฟ้าที่ใช้กับตู้เย็น , ทีวี , เตารีด , แอร์ เป็นต้นเช่น สายไฟฟ้าชนิดVFF,VSF, VTF(สายลำโพง)

8) สายโทรศัพท์( Telephone Wire)
  - สายโทรศัพท์ภายในอาคาร เช่น สายชนิด TIEV , TPEV
  - สายโทรศัพท์ภายนอกอาคาร เช่น สายชนิด AP, AP-FIG-8 , AP-FSF

9) สายชนิดใยแก้ว (Flber Optlc)
   -สาย Single Mode และ สาย Multi Mode

10) สายไฟฟ้าชนิดพิเศษ
  - สายไฟฟ้าที่มีเกราะป้องกันการกระแทกอย่างหนัก เช่น สายไฟฟ้าชนิด SWA (STEEL WIRES ARMOR) AWA (ALUMNUM WIRES ARMOR), CWA (COPPER WIRES ARMOR)
  - สายไฟฟ้าชนิดที่มีตะกั่วคั่นอีกชั้น เพื่อป้องกันการซึมของน้ำ และ น้ำมัน
  - สายไฟฟ้าชนิดที่กันหนูและปลวก กัดแทะ (Antl Rodent , Anti Temite)
  - สายไฟฟ้าชนิดทนหน่วงไฟ,ทนไฟ,มีควันน้อย,ไมมีพิษ(FLAME RETARDANT FIRE RETARDANT  LOW SMOKE FREE HALOGEN)
  - สายไฟฟ้าชนิดตัวนำเป็นอลูมิเนียม มีทั้งชนิดสายเปลือยและสายที่มีฉนวนหุ้ม เช่น AAC , ACSR , THW-A , SAC เป็นต้น  
++ราคาเเละส่วนลดอาจมีการเปลี่ยนเเปลงโดยมิได้เเจ้งล่วงหน้า สอบถามได้ที่ฝ่ายขาย 
โทร.0-2743-0188 

สายไฟเดินในบ้าน Housing Wire(VAF)สายแบนแกนคู่หุ้มด้วยฉนวน พี.วี.ซี.แรงดัน 300V(ราคา/ขด)

ขนาดสาย SQ mm.

THAI YAZAKI

FUHRER

BCC

MCI

2x0.5

 -

 -

 472.00

 -

2x1

 883.00

883.00 

830.00 

750.00 

2x1.5

1,236.00 

1,236.00 

1,200.00 

1,057.00 

2x2.5

1,987.00 

1,987.00 

1,935.00 

1,576.00 

2x4

3,162.00 

3,162.00 

2,995.00 

2,357.00 

2x6

5,171.00 

5,171.00 

4,770.00 

3,536.00 

2x10

8,137.00 

8,137.00 

 7,710.00

5,604.00 

2x16

12,468.00 

12,468.00 

11,950.00 

8,543.00


สายเคเบิลเดินภายในอาคาร Building Wire And Cables(THW )สายกลมแกนเดี่ยวหุ้มด้วยฉนวน พี.วี.ซี แรงดัน 750V(ราคา/เมตร)

     

ขนาดสาย SQ mm.

THAI YAZAKI

FUHRER

BCC

MCI

0.5

 -

 4.50

-

 -

1

5.80

5.80

5.80

5.80

1.5

 7.70

7.70 

7.70 

 7.70

2.5

11.40

11.40

11.40

11.40 

4

17.20

17.20 

17.20 

17.20 

6

28.30

28.30 

28.30 

28.30 

10

49.30

49.30 

49.30 

49.30 

16

76.50 

76.50 

76.50 

76.50 

25

 120.00

120.00 

120.00 

120.00 

35

159.30

159.30

159.30

159.30

50

229.20

229.20

229.20

229.20

70

327.70

327.70

327.70

327.70

95

451.50

451.50

451.50

451.50

120

572.00

572.00

572.00

572.00

150

700.00

700.00

700.00

700.00

185

879.00

879.00

879.00

879.00

240

1,153.00

1,153.00

1,153.00

1,153.00

300

1,445.00

1,445.00

1,445.00

1,445.00

400

1,850.00

1,850.00

1,850.00

1,850.00

500

2,395.00

2,395.00

2,395.00

2,395.00


สายส่งกำลังไฟฟ้าPower Wires And Cables(NYY)สายส่งกำลังไฟฟ้าใช้ฝังใต้ดิน หุ้มด้วยฉนวน PVC แรงดัน 750V(ราคา/เมตร)

     

ขนาดสาย SQ mm.

1C

2C

3C

4C

1

22.50

43.40

48.95

55.70

1.5

25.00

48.10 

54.90

 63.30

2.5

29.20

57.60

67.40

78.80

4

39.40

81.50 

96.95 

116.60 

6

58.80

112.90 

140.00 

170.50

10

70.50

159.80

205.00

260.20

16

98.80 

226.20

301.00

392.30

25

 144.60

332.60 

460.10 

590.40 

35

196.00

441.10

622.30

859.00

50

259.70

630.30

874.70

1,115.00

70

352.80

891.00

1,183.70

1,550.00

95

474.00

1,200.00

1,656.90

2,155.00

120

608.00

1,490.00

2,092.00

2,726.00

150

746.00

1,830.00

2,546.00

3,338.00

185

928.00

2,288.00

3,170.00

4,189.00

240

1,209.00

2,992.00

4,145.00

5,519.00

300

1,507.00

3,724.00

5,136.00

6,850.00

400

1,928.00

-

-

-

500

2,527.00

-

-

-

     

สายไฟอ่อนชนิดกลม Flexible Wire And Cable(VCT) หุ้มด้วยฉนวนและเปลือกนอก PVC แรงดัน 750V(ราคา/เมตร)

     

ขนาดสาย SQ mm.

2C

3C

4C

0.5

19.70

22.90

29.00

0.75

22.30 

27.90

 37.10

1

26.10

35.40

44.10

1.5

34.60 

43.90 

56.80 

2.5

55.70 

79.40 

88.70

4

79.50

100.40

127.50

6

112.90

146.90

191.20

10

195.30 

256.30 

335.50

16

280.00

379.00

485.40

25

441.50

571.00

731.40

35

585.10

798.00

1.018.00


สายไฟอ่อนชนิดแบน Flexible Wire And Cable(VFF)แกนคู่ หุ้มด้วยฉนวนและเปลือกนอก PVC แรงดัน 300V(ราคา/เมตร)
     

 

ขนาดสาย SQ mm.

THAI YAZAKI

FUHRER

BCC

MCI

2x0.5

 6.90

 -

 472.00

 -

2x0.75

 9.70

883.00 

830.00 

750.00 

2x1

11.80 

1,236.00 

1,200.00 

1,057.00 

2x1.5

15.70 

1,987.00 

1,935.00 

1,576.00 

2x2.5

23.80 

3,162.00 

2,995.00 

2,357.00 


Visitors: 75,432