อุปกรณ์งานโทรศัพท์ Telephone Accessories

ตลับโมดูล่าร์โทรศัพท์ขนาดใหญ่(สี่เหลี่ยม) 4C
Surface Mount Jack 6P4C
Size: 5x5.5x2 cm.
ตัวต่อตรงสายโทรศัพท์ 4C
Inline Coupler 4C
ใช้เป็นตัวต่อสายโทรศัพท์ให้ยาวขึ้น
ตัวต่อพ่วงตัวมีย 3 ทาง 4C
Triplex Adaptor 4C
 ใช้เป็นตัวต่อพ่วงเครื่องโทรศัพท์
กล่องกันฟ้าผ่านอกอาคารTOT,TT&T ,TRUE SPEC
Telephone Station Protector
ตลับโทรศัพท์ขยายเสียงหูฟังให้ดังขึ้น
Telephone Voice Ampifier 
ใช้ต่อเพื่อขยายเสียงขณะสนทนาให้ดังขึ้น
ม็ดต่อเชื่อมสายโทรศัพท์ชนิดกลมสำหรับสายขนาด 0.5มม
เม็ดต่อเชื่อมสายโทรศัพท์ชนิดกลมสำหรับสายขนาด 0.65มม
Scotchlock HJKT-1(0.5)-2(0.65
กิ๊บตอกสายโทรศัพท์
Flat and Round cable Clips
บรรจุ 50 ตัวในกล่อง


                                                                                                                               อุปกรณ์ต่อพ่วงโทรศัพท์Telephone Accesories ปี 2022

รหัสสินค้า/Products code

รายละเอียด/Discription

รูปภาพ/Fig.

ราคา/Unit price

TC-468SB4C

ตลับโมดูล่าร์โทรศัพท์ขนาดใหญ่(สี่เหลี่ยม) 4C
Surface Mount Jack 6P4C
Size: 5x5.5x2 cm.

40.00 บาท
TC-468SN-4C ตลับโมดูล่าร์โทรศัพท์ขนาดกลาง 4C
Modular Surface Jack(Economy Type) 6P4C
Size: 3.5x5.5x2.5 cm.

25.00 บาท
TC-468S2N-4C ตลับโมดูล่าร์โทรศัพท์แบบ 2 ช่อง 4C
Modular Surface Dual Jack(Economy Type) 6P4C
Size: 3.5x5.5x2.5 cm.

50.00 บาท
TC-210-4C ตัวต่อตรงสายโทรศัพท์ 4C
Inline Coupler 4C
ใช้เป็นตัวต่อสายโทรศัพท์ให้ยาวขึ้น

20.00 บาท
TC-303-4C ตัวต่อพ่วงตัวมีย 3 ทาง 4C
Triplex Adaptor 4C
 ใช้เป็นตัวต่อพ่วงเครื่องโทรศัพท์

25.00 บาท
TC-202-4C ตัวต่อพ่วงตัวมีย 2 ทางตัวผู้ 1 ทาง 4C
Duplex Jack 4C
ใช้เป็นตัวต่อพ่วงเครื่องโทรศัพท์ได้ 2เครื่อง

25.00 บาท
TCS303SG ตลับโทรศัพท์ป้องกันฟ้าผ่าป้องกันได้ 3ระดับ
Surge protection Box 1 Ext.
ใช้เป็นตลับสำหรับป้องกันฟ้าผ่าเข้าเครื่องโทรศัพท์,แฟกซ์และโมเด็ม

150.00 บาท
TC-TSC-1 กล่องกันฟ้าผ่านอกอาคารTOT,TT&T ,TRUE SPEC
Telephone Station Protector

85.00

TCS-101,TCS-202 ตลับโทรศัพท์ขยายเสียงหูฟังให้ดังขึ้น
Telephone Voice Ampifier
ใช้ต่อเพื่อขยายเสียงขณะสนทนาให้ดังขึ้น

180.00 บาท
TC-7HF สายเกลียวหูฟังโทรศัพท์ ยาว 7 ฟุต สีขาว
Hand-set Telephone cord color: white L= 7ft.
ใช้ต่อระหว่างหูฟังโทรศัพท์กับเครื่องโทรศัพท์

30.00 บาท
TC-2L,5L,10L สายโทรศัพท์ชนิดแบนต่อหลังเครื่องโทรศัพท์ ยาว 2,5,10 เมตร 4C
6P4C Plug to Plug  L=2M,5M,10M
ใช้ต่อระหว่างตลับโทรศัพท์กับเครื่องโทรศัพท์

call.
TC-104C,106C สายโทรศัพท์ชนิดแบน 4C และ 6C ยาว 100 เมตร/ขด สีขาว
Telephone Line cord 4C , 6C L=100M/Roll

800 บาท
CK-814 ชุดขยายเสียงกระดิ่งโทรศัพท์+มีไฟกระพริบ
Telephone Riger+Flash Light
ใช้ขยายเสียงกริ่งโทรศัพท์ให้ดังขึ้น พร้อมมีไฟกระพริบด้วย

180.00 บาท
TC-1060-6P4C
TC-1060-4P4C
หัวแจ็คโมดูล่าร์ RJ-11 6P6P และ 6P4C
หัวแจ็คโมดูล่าร์ RJ-12 สำหรับสายเกลียวหูฟัง 4P4C
Modular Telephone Plug 6P4C,6P6C,4P4C

3.00 บาท
4.00 บาท
UY-2 เม็ดต่อเชื่อมสายโทรศัพท์ชนิดกลมสำหรับสายขนาด 0.5มม
เม็ดต่อเชื่อมสายโทรศัพท์ชนิดกลมสำหรับสายขนาด 0.65มม
Scotchlock HJKT-1(0.5)-2(0.65)

5.00 บาท

SN-38N

กิ๊บตอกสายโทรศัพท์
Flat and Round cable Clips
บรรจุ 50 ตัวในกล่อง

10.00 บาท

The TC-468S-4C Surface Jack is designed to provived a surface-mounted to the desks or files and consists of a snap-on cover
and a jack base. Station wire access is provided by a slot at rear and other 2 outlets at size by pinch-out the undercut,terminal
screws with 2 washer stacked connect the station wire to the jack.
           Snap-on cover with prewired jack base to the terminal reduce the installation time.keyed and 10 wire jack is available
with the additional function:
1) LOCKING DEVICE secures line cord from unexpected pull-out forec.
2) SHIELDED contact provides digital connection.
3) JUMPING WIRES available for system interchange.
Packging includes duble-side tape

++ ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนเเปลงโดยมิได้เเจ้งล่วงหน้า สอบถามราคาได้ที่ฝ่ายขาย โทร.0-2743-0188 

     

 

     
       
       
Visitors: 75,436