วิธีการชำระเงิน

ลูกค้าสามารถ ชำระค่าสินค้าได้ดังนี้
-โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาวัดไทร
 บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 704-1-01393-6
 

-ชำระโดยการสแกนผ่านคิวอาร์ โค๊ด QR Code:

Visitors: 75,435