วิธีการชำระเงิน

ลูกค้าสามารถ ชำระค่าสินค้าได้ดังนี้
1) โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาวัดไทร บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 704-1-01393-6 
2)ชำระโดยการสแกนผ่านคิวอาร์ โค๊ด QR Code:

Visitors: 64,504