อุปกรณ์รักษาปลอดภัยคลาวด์ security center

ProductHip CLOUD อุปกรณ์รักษาปลอดภัยคลาวด์
security center แจ้งเตือนเพื่อความปลอดภัย ทั้งภาพและุเสียง ก้าวข้ามขีดจำกัดด้วย
เทคโนโลยี ใหม่จากเรา HIP เชื่อมโยงทุก เครือข่ายเพื่อความปลอดภัยสูงสุดพัฒนาขึ้นโดย
ทีมงาน HIP Development Product and softwart สร้างระบบ ใหม่ด้วยศูนย์บริการระบบ
Online Monitor แบบ Real Time แจ้งเตือนภัย มายัง ศูนย์ควบคุม HIP CLOUD SECURITY 
CENTER และ Smartphone ของคุณด้วยการควบคุมและสั่งการผ่าน Application HIP Cloud
ดูทั้งภาพความเคลื่อนไหว และเสียงพร้อมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำเนินการตลอด 24 ชม.ประกาศ
เตือน ผู้บุกรุก เพื่อระงับเหตุร้ายได้ทันท่วงทีและแจ้งทางสถานีตำรวจหรือสถานีดับเพลิงเข้ามา
ระงับเหตุได้ทันที 

1.HIP IP CAMERA BEST SECURITY CCTV SYSTEM

  

รุ่น CMTV-9421S1 ราคาเครื่องละ 1,990.00

2.HIP Magnetic Sensor


รุ่น HC-211A ราคาเครื่องละ 480.00 

3.HIP PIR Sensor


                        

รุ่น HC-566A ราคาเครื่องละ 1,280.00 

4.HIP Remote Control

รุ่น HC-422A ราคาเครื่องละ 490.00 

5.HIP Magnetic Shutter Sensorรุ่น HC-212A ราคาเครื่องละ 950.00  

6.HIP Adaptor Switching รุ่น HC-336

   

7.HIP Control Panel รุ่น HC-2516A


8.HIP NB GPS Tracker รุ่น CMV7765

รุ่น CMV7765 ราคาเครื่องละ 1,550.00  

 

 

Visitors: 75,436